Archief 2015-2016

Alpe d’HuZes in het nieuws

6

Niemand meer dood aan kanker, dat wil jij toch ook?

Vechten tegen de steile berg, vechten tegen de verzuring van de benen, vechten tegen de zweetdruppels die van je hoofd aflopen. 

Maar ook genieten: van de saamhorigheid en verbondenheid die er die dag op de berg heerst, van alle aanmoedigingen die ze naar je roepen, van de muziek in alle bochten en genieten van de overwinning als je eindelijk boven bent gekomen.

Denkend aan al die mensen die de strijd tegen kanker verloren, of juist dankbaar voor de mensen die de strijd wel wonnen en deze berg zelf kunnen beklimmen. Met als uiteindelijke doel: niemand meer dood aan kanker. Over een maand is het zover: op donderdag 2 juni vindt de elfde editie plaats van Alpe d’HuZes. Op die dag wandelen of fietsen bijna vijfduizend deelnemers weer naar de top in de strijd tegen kanker.

5

21 bochten

De klim naar de top van de beroemde Alpe d’Huez telt eenentwintig bochten. In iedere bocht branden kaarsjes voor mensen die de kanker niet hebben overleefd. Zij blijven op die manier in gedachten en herinneren aan het doel van deze klim: onmacht omzetten in kracht.

In iedere bocht staan ook de vele vrijwilligers van de stichting, familie van deelnemers en Franse toeschouwers klaar met water, goede raad en een arm om je schouder voor als je er even doorheen zit.

4

Wieteke Kranenburg (35): ‘Ik wil één keer alles geven’

Een van de deelnemers dit jaar is Wieteke Kranenburg. Wieteke kreeg in 2013 de diagnose borstkanker. Ze was toen 32 jaar. Een nare periode met chemo, bestraling en een operatie volgde. Wieteke behoort gelukkig tot de, steeds groter wordende, groep mensen die de kanker overleven. Hoewel ze nog dagelijks kampt met de gevolgen van haar ziekte is haar blik inmiddels weer op de toekomst gericht.

In 2015 besloot zij om samen met haar man Bob te gaan trainen voor de Alpe d’HuZes, zodat zij genoeg energie zou hebben om in 2016 mee te doen aan de elfde editie van dit evenement. Al gauw sloten vrienden en familie zich aan bij ‘team Wiet’. Op donderdag 2 juni  gaat team Wiet met 18 deelnemers deze sportieve uitdaging aan.

Wieteke: “Ik wil één keer alles geven om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor onderzoek naar kanker. Door het zelf meegemaakt te hebben weet ik hoe ongelooflijk belangrijk onderzoek is naar deze alles verwoestende ziekte.”

“Te veel verdriet en verlies hangt er voor mij aan kanker, en juist daarom is het zo belangrijk dat we meedoen aan deze missie. Ik doe mee voor mijzelf omdat ik dit nooit meer mee wil maken, voor de mooie vrouwen die wij verloren hebben aan borstkanker, voor vrienden en familie die ook de diagnose kanker hebben gekregen, voor eenieder die ook maar één kankercel in zijn lijf heeft.”

“Strijd mee voor de overwinning op kanker”

Alpe d’HuZes

130 miljoen voor kankeronderzoek

Met de opbrengsten van Alpe d’HuZes wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als ultieme doel dat niemand meer doodgaat aan deze ziekte. De opgehaalde gelden en sponsorbijdragen gaan direct naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds en wordt voor 100 procent besteed aan onderzoeks-en implentatieprojecten. Sinds de eerste editie in 2006 heeft de actie inmiddels ruim 130 miljoen euro bij elkaar gebracht voor kankeronderzoek.

Het geld dat door de deelnemers van Alpe d’HuZes is ingezameld, wordt besteed aan projecten die bijdragen aan de gezamenlijke missie van KWF Kankerbestrijding én Alpe d’HuZes: de dag dat er niemand meer doorgaat aan kanker… In het geldbestedingsplan van Alpe d’HuZes zijn drie onderzoeksthema’s vastgelegd die in overeenstemming zijn met de missie en visie van de stichting. De drie thema’s zijn:

  1. Ambitie: het stimuleren van jong talent. Binnen dit thema valt ook de jaarlijkse uitreiking van de Bas Mulder Award aan meerdere onderzoekers.
  2. Hermannetje:de kennisbenutting van onderzoeksresultaten te versnellen, middels ‘een extra duwtje’.
  3. Nieuwe ontwikkelingen: het creëren van extra kansen voor baanbrekende onderzoeksideëen. Binnen dit thema valt de Unieke Kansen subsidie.

(Hier kun je een overzicht vinden van de opbrengsten en bestedingen).

3

“Aan wat je overkomt kun je weinig doen, aan hoe je er mee omgaat des te meer”

Bas Mulder

Bas Mulder en Alpe d’HuZes

Bas Mulder was een jonge deelnemer aan Alpe d’HuZes. Hij had lymfeklierkanker, maar wist ondanks zijn ziekte meerdere keren de berg te bedwingen. Zijn motto: “Aan wat je overkomt kun je weinig doen, aan hoe je er mee omgaat des te meer.”

Bas Mulder overleed op 9 september 2010 op 24-jarige leeftijd. Ter ere van Bas heeft Stichting Alpe d’HuZes de Bas Mulder Award in het leven geroepen. Met deze prijs worden jonge wetenschappers geïnspireerd om het uiterste van zichzelf te geven.

Sinds 2011 hebben inmiddels zestien talentvolle wetenschappers met innovatieve onderzoeksvoorstellen gesubsidieerd. Op 30 mei wordt de Bas Mulder Award in Frankrijk weer uitgereikt aan nieuwe jonge onderzoekers.

“Geld voor kankeronderzoek wordt steeds schaarser”

Luuk Hawinkels

Motivatie onderzoekers

Eén van de eerste onderzoekers die de Bas Mulder Award won, was Luuk Hawinkels (leeftijd). Hij kan het belang van een evenement als Alpe d’HuZes niet genoeg benadrukken: “Geld voor kankeronderzoek wordt steeds schaarser.

Goed onderzoek is dus grotendeels afhankelijk van inzamelingsacties zoals deze. Sterker nog, zonder de steun van Alpe d’HuZes had ik mijn onderzoek naar het risico op uitzaaiingen door de aanwezigheid van het eiwit endogline niet uit kunnen voeren.”

Hoewel Luuk als onderzoeker geen patiënten behandelt, weet hij heel goed voor wie hij het doet. Het meemaken van Alpe d’HuZes heeft hem nog extra gemotiveerd: “Ik maak altijd een koppeling met de patiënt. Ik besef goed hoe allesbepalend kanker is. Ik doe dan ook alleen onderzoek waarvan meteen duidelijk is hoe het de patiënt kan helpen.”

2

Alpe d’HuZes: het grootste fondsenwervende evenementen van NL

Alpe d’HuZes is een actie, waarbij deelnemers zoveel mogelijk geld bijeen brengen om een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen de kanker. Onder het motto: ‘opgeven is geen optie’ beklimmen de deelnemers, alleen of in een team, maximaal zes keer de berg.

De allereerste editie vond plaats in 2006 waar zesenzestig mensen aan mee deden Inmiddels doen er jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen mee aan de beklimming en is dit evenement het grootste fondsenwervende initiatief, in opbrengst, aantal deelnemers en bijdrage aan KWF Kankerbestrijding.

Wil jij ook dat niemand meer dood gaat aan kanker? Via www.opgevenisgeenoptie.nl kun je alles vinden over de elfde editie en op welke manieren je Alpe d’HuZes kunt steunen: als vrijwilliger, deelnemer of donateur.

 Alpe d’HuZes

1